Employee Value Proposition- Các giá trị hấp dẫn người lao động

Employee Value Proposition- Các giá trị hấp dẫn người lao động

 

EVP là thuật ngữ dùng để chỉ các giá trị mà công ty hướng tới tạo ra cho người lao động đang và sẽ làm việc tại công ty. Một cách đơn giản, EVP chính là sự hấp dẫn của tiền lương thưởng và các khoản phúc lợi cho người lao động. Nhưng trên quan điểm hệ thống, EVP không chỉ là những giá trị tiền bạc và tài chính. Một công ty có thể có rất nhiều các giá trị EVP khác nhằm hấp dẫn và giữ chân người lao động.  Một anh kỹ sư ham thích sự sáng tạo và đổi mới sẽ thích làm việc tại công ty có môi trường tạo điều kiện cho anh phát huy tối đa sự sáng tạo của mình thay vì làm việc tại một công ty có lương cao hơn nhưng phải tuân thủ qui trình qui định chặt chẽ và sẽ làm thui chột năng lực và ước mơ sáng tạo. Một chị nhân viên sẽ thích làm việc tại công ty cho phép chị nghỉ một số ngày không lương để chăm sóc con chị tại nhà. Một chuyên viên bán hàng sẽ thích làm việc tại công ty nếu như anh có quyền thay đổi và điều chỉnh các qui trình qui định trong công ty theo ý kiến đóng góp của anh.

 

Như vậy, EVP chính là các giá trị mà người lao động đánh giá cao nhất đối với bản thân họ trong quá trình tìm kiếm và ứng tuyển việc làm.  Quá trình tuyển dụng nếu hiểu theo ngôn ngữ bán hàng là hai quá trình bán hàng xẩy ra đồng thời. Quá trình bán hàng một đó chính là công ty đang bán thương hiệu tuyển dụng, vị trí làm việc và các điều kiện đi kèm tới người ứng viên phù hợp nhất. Quá trình bán hàng thứ hai đó chính là quá trình bán năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên tới công ty đang có vị trí tuyển dụng.  Trong quá trình bán hàng một, EVP chính là các điểm bán hàng – Selling point nhằm hấp dẫn người mua hàng – ứng viên. EVP sẽ nhằm trả lời câu hỏi cho ứng viên

 

–        Tại sao tôi lại chọn công ty A thay vì công ty B

–        Tại sao tôi nghĩ rằng công ty A phù hợp hơn công ty B

–        Tại sao lương công ty A thấp hơn công ty B nhưng  tại sao  tôi lại chấp nhận công ty A

 

Một công ty nên luôn luôn tìm tòi và phát triển các EVP riêng biệt của mình.  Hệ thống EVP tại một công ty có thể căn cứ vào các nhóm giá trị sau nhằm hấp dẫn và giữ chân các ứng viên và người lao động tại công ty

 

Nhóm giá trị tài chính: giá trị tài chính là một trong các EVP sử dụng nhiều nhất tại các công ty. Nhóm giá trị tài chính bao gồm lương, thưởng, các phúc lợi mà người lao động nhận được trong thời gian làm việc

 

Nhóm giá trị đào tạo và phát triển:  nhóm giá trị này bao gồm các chương trình đào tạo trong công việc, các chương trình phát triển năng lực cá nhân, các chương trình đào tạo tại doanh nghiệp. Các chương trình này có thể bao gồm các chương trình như Buddy System – là một chương trình cho phép một nhân viên lâu năm kèm cặp 1-1 cho một nhân viên trẻ tại công ty hoặc các chương trình mentoring hoặc coaching tại công ty. Các hình thức này hiện chưa phổ biến tại các công ty Việt Nam

 

Nhóm giá trị cân bằng cuộc sống/công việc – work/life balance: nhóm giá trị này cho phép các nhân viên có thể cân bằng cuộc sống gia đình và các áp lực công việc. Công ty có thể cho phép nhân viên thay đổi giờ làm phù hợp với cuộc sống gia đình của họ. Người nhân viên có thể xin phép nghỉ không lương một thời gian dài tại công ty. Nhóm giá trị cân bằng này ngày càng trở nên quan trọng khi áp lực cuộc sống tại các thành thị lớn ngày một gia tăng.

 

Nhóm giá trị môi trường và văn hóa làm việc: nhóm giá trị này bao gồm các nét văn hóa và tác phong làm việc trong công ty. Một môi trường mà cấp lãnh đạo quyết đoán xử lý công việc nhanh cũng là một tác nhân hấp dẫn người lao động trong công việc.

 

Nhóm giá trị “sở hữu”:  nhóm giá trị này tạo cảm giác “sở hữu “cho người nhân viên. Người nhân viên tại vị trí làm việc có quyền điều chỉnh, cải tiến thay đổi qui trình làm việc cho phù hợp. Người nhân viên được tham gia vào quá trình ra quyết định, lập kế hoạch trong công ty. Các công ty nếu áp dụng EVP theo tiêu chí này sẽ thu hút được nhiều ứng viên có tiềm năng và sáng tạo trong công việc

 

Nhóm giá trị “thương hiệu” công ty: cũng như trong đá bóng, thương hiệu của công ty rất quan trọng. Một công ty có thương hiệu lớn trong ngành luôn luôn có khả năng thu hút các ứng viên. Khi người ứng viên đã làm việc tại một thương hiệu lớn trong ngành, họ luôn luôn có các cơ hội làm việc tốt hơn sau này

 

Như vậy, bất kỳ một công ty nào cũng có thể thực hiện xây dựng EVP cho chính mình. Các công ty nhỏ không có điều kiện tài chính có thể xây dựng hệ thống EVP của mình dựa trên nhóm giá trị cân bằng cuộc sống/công việc, nhóm giá trị môi trường và văn hóa làm việc và nhóm giá trị “sở hữu” nhằm hấp dẫn và giữ chân các ứng viên.

 

Vũ Tuấn Anh Giám Đốc Điều Hành Viện Quản Lý Việt Nam

Sáng lập Society of Human Resources Management

Bài viết và blog https://kienthucnhansu.wordpress.com nhằm chuẩn bị cho web site http://www.shrm.org.vn rất mong nhận được các ý kiến đóng góp từ các bạn độc giả

Chương trình tặng 30 bài giảng cho nhân viên trẻ, trưởng phòng, phó phòng, giám đốc chi nhánh, trưởng phòng và chuyên viên nhân sự tại 1-www.softskill.edu.vn 2-https://kienthucnhansu.wordpress.com/ 3-www.daihọc.edu.vn