TỌA ĐÀM – “THUYềN TRƯởNG TRẻ VIệT NAM TRÊN ĐạI DƯƠNG KINH Tế PHẳNG TOÀN CầU” 15-03-2015 Hà Nội 8 h – 12 h AM

Hội thảo sẽ diễn ra tại hội trường báo sinh viên Việt Nam Hà Nội vào ngày 15-03 -2015 từ 8 h sáng – 12 h sáng Địa chỉ Ô D29 Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy P Yên Hòa Q Cầu Giấy HN

Ý NGHĨA CHƯƠNG TRÌNH

“Trong nguy có cơ” là lời nhận xét chính xác cho tình hình kinh tế Việt Nam khi hòa nhập với thế giới phẳng toàn cầu cùng với gia nhập ASEAN, TPP. Các áp lực thay đổi nền kinh tế ngày càng trở nên hiện hữu trong mọi ngành kinh tế tại Việt Nam, đã tạo ra những cơ hội và thách thức trực tiếp tới xu hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Nhằm mục đích giúp các bạn sinh viên thấu hiểu & có đủ tâm thế để chuẩn bị trở thành những thuyền trưởng tương lai, điều hành những con tàu kinh tế vững chai để đương đầu với sóng dữ của đại dương kinh tế toàn cầu, Viện Quản Lý Việt Nam thực hiện chương trình vào ngày 15-03

GIÁ TRỊ CHƯƠNG TRÌNH
1. Cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức mới về thực tế của nền kinh tế mở, qua đó giúp nhận diện được những thách thức cũng như cơ hội trong môi trường đó.
2. Xác định vai trò quan trọng và hành trang chuẩn bị Anh Ngữ – Ngôn Ngữ Chung của Đại Dương Kinh Tế Phẳng Toàn Cầu
3. Chuẩn bị tâm thế cho các bạn sinh viên khi ra trường sẵn sàng trở thành những người đi đầu trong đội ngũ lao động trẻ Việt Nam cạnh tranh với lao động quốc tế trong một nền kinh tế phẳng.
4. Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tiếp cận, giải đáp các thắc mắc với việc giao lưu cùng những người đã có kinh nghiệm.
5. Thu nhận học tập những kinh nghiệm và trải nghiệm của các diễn giả
6. Tạo động lực và Khuyến khích tinh thần rèn luyện & học tập trong sinh viên hòa nhập thế giới phẳng toàn cầu

chan dung nghe nghiep 001