Triển khai đánh giá giữ kỳ – Nhân viên

Triển khai đánh giá giữ kỳ – Nhân viên

Để thực hiện tốt đánh giá giữa kỳ hiệu quả, bản thân người nhân viên cần phải chuẩn bị rất nhiều. Quan trọng nhất đối với nhân viên đó là chuẩn bị tư tưởng cho kỳ đánh giá giữa kỳ. Đánh giá giữa kỳ có mục đích chính nhằm giúp cho người nhân viên thấy được các điểm cần khắc phục và bản kế hoạch hành động nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian còn lại. Sau khi thấu hiểu tinh thần đó, người nhân viên cần chuẩn bị kỹ càng và chia sẻ chính xác các khó khăn, hạn chế với cấp quản lý. Các bạn luôn luôn ghi nhận rằng nếu thiều các thông tin của các bạn, cấp quản lý trực tiếp sẽ không thể nào đưa ra cho các bạn các trợ giúp tích cực. Quan trọng thứ hai trong công tác đánh giá giữa kỳ đó chính là các số liệu, thông tin kinh doanh. Các quyết định kinh doanh chỉ tốt khi các bạn có hệ thống số liệu hoàn chỉnh và chính xác. Công tác đánh giá giữa kỳ cần tập trung vào những vấn đề trọng yếu, đi vào bản chất và không nên tốn nhiều thời gian vào các thủ tục hành chính nhân sự. Công tác đánh giá giữa kỳ thực hiện chủ yếu giữa cấp quản lý và nhân viên. Trước khi thực hiện đánh giá giữa kỳ, các bạn nhân viên cần chuẩn bị các vấn đề cụ thể như sau

 1- Thông tin kinh doanh: Các số liệu kinh doanh, báo cáo cần được thu thập và xử lý đầy đủ. Các bạn cần thực hiện các báo cáo tổng kết số liệu cụ thể và trình bày theo dạng ngắn gọn cho cấp quản lý trực tiếp của mình

 2- Tổng kết kết quả công việc: Tổng kết kết quả công việc trong thời gian qua. Các bạn nên tập trung vào những gì chưa làm được và làm chưa tốt để tập trung giải quyết trong kỳ đánh giá với cấp quản lý trực tiếp.

3- Tập trung vào nguồn lực: Các nhân viên cần đánh giá nghiêm túc nguồn lực có đủ để thực hiện các công việc được giao. Nguồn lực được hiểu rộng như quyền hạn quyết định và khả năng ủy quyền công việc từ cấp trên

4- Nghiêm túc đánh giá bản thân: Các nhân viên cần xác định nghiêm túc các vấn đề chưa tốt xuất phát từ những hạn chế cá nhân như chưa chuyên tâm trong công việc, tinh thần làm việc chưa tốt, năng lực còn hạn chế. Các nhân viên không thể che giấu mãi các hạn chế này vì nó phản ánh rât rõ trong công tác hàng ngày. Cấp quản lý trực tiếp trong công việc rất có kinh nghiệm và trải nghiệm với các vấn đề này.

5- Phân tích kỹ những trường hợp thất bại: Tiến hành phân tích kỹ lưỡng những trường hợp thất bại trong quá khứ để tìm ra những giải pháp và kiến nghị. Các công cụ phân tích có thể là biểu đồ xương cá, 5 W 1 H, nguyên nhân kết quả, phân tích SWOT v/v

6- Xem xét đã làm đúng điều cần làm hay chưa: Đánh giá giữa kỳ là thời điểm rất quan trọng cho các nhân viên xem xét lại các mục tiêu có phù hợp hoặc cần phải điều chỉnh nhằm đáp ứng với tình hình thay đổi trong môi trường kinh doanh. Ví dụ các nhân viên sales có thể tăng doanh thu thông qua việc phát triển khách hàng mới hoặc tăng doanh thu trên các khách hàng hiện tại.

7- Nâng cao hiệu năng công việc: Các nhân viên cần xem xét năng suất và hiệu năng công việc. Các bạn cần luôn luôn cố gắng làm nhiều hơn với nguồn lực như cũ hoặc làm như cũ với nguồn lực tiêu tốn ít hơn

 8- Tập trung vào quy trình: Các nhân viên cần xem xét các quy trình và các bước quy trình đang thực hiện để phát hiện các bất hợp lý. Các nhân viên cần đặc biệt quan tâm các bước quy trình đòi hỏi sự phối hợp giữa các cá nhân và phòng ban

 9- Đánh giá tinh thần team work: Các nhân viên cần quan tâm và đánh giá khả năng làm việc nhóm trong thời gian qua như thế nào và các vấn đề cần khắc phục

10- Dịch vụ khách hàng: Các nhân viên cần xem xét các công việc liên quan tới các khách hàng nội bộ và các khách hàng bên ngoài. Đánh giá xem mức dịch vụ thực hiện như thế nào với các khách hàng hiện tại Sau khi chuẩn bị cẩn thận các vấn đề trước kỳ đánh giá giữa kỳ, nhân viên và cấp quản lý trực tiếp thực hiện các buổi đánh giá giữa kỳ.

 Để thực hiện các buổi đánh giá giữa kỳ có một công thức rất dễ nhớ áp dụng cho buổi đánh giá giữa kỳ – SMARTER do Viện Quản Lý Việt Nam đề nghị.

S-System-Hệ thống: Nhân viên có than phiền và gặp vấn đề gì hệ thống làm việc tại công ty và các đối tác bên trong và bên ngoài công ty. Các vấn đề về hệ thống như quy trình, cơ cấu trong công ty ảnh hưởng tới nhân viên cần phải kiểm tra và thực hiện sửa chữa

M-Man problem: Các vấn đề nhân sự gặp phải trong thi hành các công tác. Các mâu thuẫn cá nhân trong phòng ban và liên phòng ban, các vấn đề với khách hàng cần phải đươc mổ xẻ và giải quyết triệt để

A-Action : Kế hoạch thực hiện- Đánh giá giữa kỳ tập trung vào thực hiện công việc nhằm đạt được kế hoạch năm và bù đắp các thiếu hụt chưa đạt kế hoạch. Do đó đánh giá giữa kỳ cần tập trung vào các bản kế hoạch thực thi cụ thể các nhiệm vụ được giao.

R- Resources- Nguồn lực cần có- Nguồn lực rất quan trọng cho nhân viên thực thi do đó trong kỳ đánh giá giữa kỳ, nguồn lực cho nhân viên cần được đánh giá và điều chỉnh hiệu quả. Nguồn lực cực kỳ quan trọng tại các vị trí tạo ra lợi nhuận trực tiếp như sales. Các nguồn lực vô hình như thời gian cũng cần phải được xác định rõ ràng

T- Time Schedule- Đánh giá giữa kỳ cần quan tâm về thời gian do chúng ta đã mất thời gian mà chưa đạt được kết quả. Các nhân viên và cấp quản lý cần phải xem xét chi tiết các hạng mục và thời gian thực hiện tương ứng.

E: Efficiency – Tài nguyên resources ngày càng trở nên khan hiếm và đắt đỏ trong công ty. Do lý do đó, các nhân viên cần phải đánh giá việc sử dụng nguồn lực công ty và nguồn lực cá nhân đã hiệu quả chưa. Các bạn nhân viên phải luôn luôn áp dụng câu hỏi Do same for less . Làm công việc với nguồn lực ngày càng tiêu tốn ít hơn.

R: Roles Clarification – Trong công việc, do áp lực kinh doanh và các công việc điều chỉnh, đánh giá giữa kỳ nhân viên luôn luôn phải cần các hướng dẫn và tư vấn cấp quản lý về bản chất công việc, tầm quan trọng của các công việc đang thực hiện, vai trò của vị trí công việc với toàn bộ hoạt động của phòng ban và công ty.

Sau khi cấp quản lý và nhân viên thực hiện các đánh giá giữa kỳ, hai bên cần phải có những hạng mục cụ thể triển khai để đảm bảo các công việc luôn luôn thực hiện tốt

1-Hai bên quản lý và nhân viên có ngay 03 hoạt động và bản thực hiện chi tiết các hoạt động này trong thời gian ngắn hạn và tập trung vào các mục tiêu đã bị chậm trễ hoặc không hiệu quả so với kế hoạch trong thời gian dưới 1 tháng cho từng nhân viên.

2- Cấp quản lý và nhân viên cần phải thực hiện ít nhất 01 hoạt động nhóm cho 2-3 nhân viên cùng thực hiện nhằm tạo cộng hưởng và giải quyết các vấn đề chung của các nhân viên trong cùng phòng ban

 3- Toàn phòng ban nên có ít nhất 02 dự án trong thời gian còn lại của phòng để thúc đẩy toàn bộ hoạt động của các nhân viên trong phòng. Các công việc của các cá nhân sẽ được kết nối chung vào các dự án này trong phòng ban

4- Công bố kết quả chung của toàn bộ nhân viên trong phòng và nên có một buổi họp ngắn gọn để các thành viên riêng lẻ nêu rõ các nhiệm vụ và kế hoạch trong thời gian tới

5- Tiếp tục áp dụng SMARTER đặc biệt với các nhân viên kém nhất trong phòng để thúc đẩy kế hoạch hành động

6- Các nhân viên thực hiện cam kết để nâng cao các điểm yếu của chính bản thân đã được phân tích và trao đổi trong buổi đánh giá giữa kỳ

Khung đánh giá trên là những chỉ dẫn sơ bộ cho các bạn nhân viên tại các công ty bất kỳ thực hiện việc đánh giá giữa kỳ. Nếu như công ty của các bạn không có chương trình đánh giá giữa kỳ, các bạn có thể tự sử dụng các điểm này để thực hiện chương trình tự đánh giá bản thân và lập kế hoạch cho sáu tháng cuối năm. Chúc các bạn thành công.

 Vũ Tuấn Anh

Giám Đốc Điều Hành Viện Quản Lý Việt Nam

 Sáng lập Society of Human Resources Management

 

Bài viết và blog https://kienthucnhansu.wordpress.com nhằm chuẩn bị cho web site http://www.shrm.org.vn rất mong nhận được các ý kiến đóng góp từ các bạn độc giả Chương trình tặng 30 bài giảng cho nhân viên trẻ, trưởng phòng, phó phòng, giám đốc chi nhánh, trưởng phòng và chuyên viên nhân sự tại

1-www.softskill.edu.vn

2-https://kienthucnhansu.wordpress.com/

3-www.daihọc.edu.vn online ngày 15/06/2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s